Semansys Technologies BV
 
XBRL Valideren

De betrouwbare en complete oplossing voor validatie, audit & controle voor digitale rapportages.

Makkelijk XBRL documenten valideren en betrouwbaar informatie uitwisselen tussen verzender en ontvangers. Verzenders en ontvangers kunnen simpel en snel informatie met elkaar uitwisselen zonder enige zorgen over de kwaliteit van de gegevens door gebruik te maken van xbrlOne Validatie.

Validatie van XBRL documenten wordt uitgevoerd volgens de normen zoals XML en XBRL, Formule regels, Standard Validation Rules (SVR) en Financial Reporting Instance Standard (FRIS). Met deze normen is de kwaliteit van alle gegevens in een XBRL document gegarandeerd.
pic

Waarom xbrlOne Validatie
Bedrijven en intermediairs creëren XBRL rapporten, softwareleveranciers ondersteunen klanten en uitvragende partijen met kwaliteitscontrole over de gecreëerde en verzonden XBRL documenten. De xbrlOne Validatie toepassingen zijn beschikbaar via web services of via het portaal.
 
Validatie van een XBRL document
Het validatieproces zorgt ervoor dat de XBRL documenten uit te wisselen informatie volledig, betrouwbaar en correct zijn. Verwerking van onjuiste gegevens in een XBRL document moet worden voorkomen aangezien validatie op twee momenten (verzender en ontvanger) plaatsvindt om de kwaliteit te waarborgen in het rapportageproces. De documenten worden zowel technisch als inhoudelijk gevalideerd.
 
Validatie op technisch niveau
De eerste stap in het validatieproces is validatie met XML schema’s. Een incorrecte XML bestand kan niet worden verwerkt. De technische validatie gaat een stap verder en controleert of een XBRL document technisch correct is volgens de XBRL-specificatie. Hierna volgt de validatie van het XBRL document met de taxonomie. Alle items in het XBRL document dienen toegestaan te zijn in de taxonomie. Door de selectievakjes kan er gecontroleerd worden of alle gebruikte data typen correct zijn en of het kan worden toegepast met de taxonomie. Onjuiste gegevens worden in de velden gemarkeerd als ongeldig.
pic
Validatie op inhoudelijk niveau
Validatie op inhoudelijk niveau zorgt ervoor dat controles in het XBRL document worden uitgevoerd tegen de consistentie regels en voorschriften van de ontvanger. Deze regels bevatten validatie van totalen, samenvoegingen, zakelijke berekeningen, formules en de aanwezigheid van vereiste waarden.
 
Controle berekening met validatie
Controle berekening verwijst naar de calculatiestructuren van de berekening van de taxonomie. Dit zorgt ervoor dat er controle is op de aggregatie regels in een taxonomie. Met calculatieregels is het mogelijk om toevoegingen te doen door de ontvanger op verschillende totalen in een rapport.
 
Validatie met XBRL Formules
Formules in XBRL is een uitgebreide validatie standaard. De Formula Linkbase is een standaard voor kwaliteitsgarantie. Niet alleen eenvoudige bedrijfsregels worden opgenomen, maar ook grote en complexe formules kunnen worden opgenomen. Formula Linkbase maakt een scheiding tussen specifieke data van de domeinen op basis van een abstract model van de feiten in een verslag die zorgt voor de kwaliteit van de inhoud. De uitvragende partijen hebben rapportage-eisen en met de Formula Linkbase weet de verzender dat een XBRL document conform de regels van de uitvragende partijen zijn. Gebruikers kunnen ook de regels in de Formula Linkbase uitbreiden terwijl de kwaliteit gegarandeerd is met Formula Linkbase tijdens de gegevensuitwisseling in XBRL.
 
Valideren met Standard Validation Rules
De Standard Validation Rules (SVR) werd opgericht voor de ondersteuning van de validatie van bedrijfsregels die van toepassing zijn op een XBRL document. SVR validatie is bedoeld voor eenvoudige validatieregels zoals totalen, de aanwezigheid van verplichte gegevens en de juistheid van de inhoudelijke informatie. Met SVR wordt de validatie en betrouwbaarheid van XBRL documenten gegarandeerd.
 
Standaard voor financiële verslaggeving
De eisen in een XBRL document zijn vastgelegd in Financial Reporting Instance Standards (FRIS). FRIS is een document met alle basisvereisten voor het maken van een XBRL document. Uitvragende partijen kunnen FRIS regels uitbreiden voor aanvullende gegevens voor zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek.
pic