Semansys Technologies BV
 
XBRL Integrator

Standaard toepassing voor het verwerken van bedrijfsrapportages in XBRL.

Semansys XBRL Integrator is een geavanceerde verwerkingsfaciliteit voor ontvangers van zakelijke rapporten en jaarrekeningen in XBRL formaat.

De Semansys XBRL Integrator wordt gebruikt door organisaties die moeten ontvangen, valideren en verwerken van grote hoeveelheden XBRL documenten. Dit geldt voor regelgevers, intermediairs, onderzoekers, financiële instellingen en bedrijven. De Semansys XBRL Integrator zorgt voor de kwaliteit en efficiency voor het ontvangen en verwerken van zakelijke gegevens.

pic
Semansys heeft een lange geschiedenis in het maken van XBRL voor bedrijven. Deze ervaring is vertaald in een robuuste softwaretoepassing die is gewijd aan het beschikbaar maken van informatie voor eindgebruikers.

Semansys XBRL Integrator uitgelicht
Uitgebreide systeem voor het ontvangen en verwerken van XBRL rapporten
Gegevens worden voorbereid voor analyse en rapportage
Past in elke technische en gegevens architectuur
Biedt kwaliteit in data en kwaliteitswaarborging
Verwerkt data automatisch
Hoogste niveau van validatie beschikbaar
De standaardoplossing voor het gebruik van XBRL gegevens
pic
Ondersteuning van bestaande platforms
Een implementatie van de Semansys XBRL Integrator bestaat uit het toewijzen van XBRL informatie elementen aan de gegevensstructuur van meerdere bestaande databases en datawarehouses. Het systeem kan worden gebruikt voor het bijwerken van elke mogelijke combinatie van standaard relationele databases zoals Oracle, SQL server, DB2, Informix en Sybase. De Semansys XBRL Integrator gebruikt standaard database connectiviteit faciliteiten. Wanneer het eenmaal geconfigureerd is zal het systeem op de achtergrond werken terwijl de kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in uw financiële informatie supply chain gewaarborgd zijn.
 
Een veelzijdige en eenvoudig te gebruiken faciliteit
Semansys heeft de Semansys XBRL Integrator ontwikkeld voor bedrijven die digitale documenten gebruiken en ontvangen in XBRL. Semansys XBRL Integrator ondersteund conceptueel eenvoudig, maar technisch complexe processen voor het transformeren van XBRL documenten in praktische informatie in de database. Semansys XBRL Integrator is ontworpen om gebruikt te worden binnen elke technische omgeving zonder enige handmatige handeling. De Semansys XBRL Integrator is uw geautomatiseerde exploitant die zorgt voor de verwerking van alle binnenkomende gegevens.
 
Automatische uitwisseling van zakelijke gegevens
XBRL is de wereldwijde standaard voor digitale rapportage. De standaard zorgt voor automatische creatie en verwerking van financiële en zakelijke rapportage in verschillende sectoren en industrieën. Beursgenoteerde bedrijven slaan hun rapporten in XBRL op en publiceren hun rapporten in XBRL. Kleine ondernemingen rapporteren aan de Belastingdienst en andere uitvragende partijen. Dochterondernemingen maken XBRL rapporten ten behoeve van lokale autoriteiten en voor bedrijfsrapportage. Alle informatie wordt aangeleverd door controllers, makelaars, financiële analisten, credit managers, regelgevende instanties, Belastingdienst en andere instellingen. U hoeft alleen de rapporten op te slaan in een database voor verdere analyse en rapportage.
 
XBRL in uw database overbruggen
Semansys XBRL Integrator faciliteert een aantal hulpmiddelen die inzicht en controle makkelijker maakt voor de verwerking en opslag van data. Deze functionaliteiten kunnen worden gebruikt voor kwaliteitscontrole van de database, audit of data extractie. In bepaalde gevallen kan deze functionaliteit ook worden gebruikt voor het beheer van de database en onderhoud. Een query tool helpt bij het maken van specifieke query’s.Via onze speciale hiërarchische weergave van de gegevens van de taxonomie wordt de gebruiker ondersteund bij het begrijpen van de inhoud en structuur van de database. Indien nodig kan deze functionaliteit gebruikt worden voor visualisatie van de relaties tussen de XBRL taxonomie elementen, de XBRL gegevens die in de database zijn opgeslagen en de query’s die zijn gebaseerd op deze weergave.

Uitgebreide controle en validatie
Om zeker te zijn van de kwaliteit van de gearchiveerde gegevens kan de Semansys XBRL Integrator een groot aantal validaties en controles uitvoeren. Afhankelijk van uw specifieke behoefte kan het validatieproces het volgende doen:
XML validatie; controleren van de XML syntax
XBRL taxonomie validatie; met behulp van meer dan 140 validatiepunten controleren of de taxonomie aan de juiste XBRL specificatie voldoet
XBRL instantie validatie; meer dan 150 validatie toepassen op de instantie documenten voor de controle van het verslag zelf
Aangepaste validatie; evaluatie van bedrijfsregels om te controleren op de volledigheid en de juistheid van de gegevens
Als een ongeldige XBRL document wordt verwerkt door de Semansys XBRL Integrator wordt het rapport automatisch gegenereerd met een gedetailleerde validatie rapport. Het originele XBRL rapport en het gevalideerde rapport zullen in een submap worden opgeslagen. De ontvangende partij kan het rapport bekijken en beslissen hoe het XBRL document afgehandeld wordt m.b.t. de niet overeengekomen vereisten.
 
Database update
Als de data geconfigureerd is kan de Semansys XBRL Integrator continu draaien terwijl u wacht op uw rapportages. Het kan ook worden toepast voor het verwerken van grote hoeveelheden rapportages. In een dialoog zal feedback gegeven worden over de vooruitgang die is geboekt. Wanneer openbare gegevens zijn verwerkt is het mogelijk dat de structuur van de ontvangende database niet in de structuur van het XBRL rapport past. In dit geval kan de databasestructuur automatisch gecreëerd, onderhouden en bijgewerkt worden. Hierdoor kan de gebruiker de gegevens van de gehele structuur van een XBRL document, onafhankelijk van andere bestaande datastructuren, gebruiken. Aan de hand van de behoefte kan de Semansys XBRL Integrator worden aangepast voor het opslaan van meta gegevens in de XBRL database. Volledige flexibiliteit is mogelijk voor het geheel of gedeeltelijk opslaan van een willekeurig aantal taxonomieën, zoals alleen de elementen, relaties, calculatie structuren, labels of referenties.
 
Archivering voor juridische- en kwaliteitsredenen.
Semansys XBRL Integrator kan automatisch bestanden en gevalideerde rapporten opslaan in een XML database in de oorspronkelijke vorm. Hierdoor kan de ontvangende partij zoals regelgevende instanties, zien of het rapport voldoet aan de wettelijke vereisten, feedback geven aan de rapporterende partij of voor het verwerken van het document voor andere doeleinden.
pic